Praktijkaccreditatie

Wij kunnen u mededelen dat de praktijk vanaf februari 2018 geaccrediteerd is. Dit houdt in dat de praktijk getoetst is, en goedgevonden. De praktijk voldoet aan alle gestelde kwaliteitsnormen binnen de wettelijke regelingen voor huisartsenpraktijken. Wij zijn trots op dit resultaat.

Jaarlijks zullen er audits plaatsvinden, dit om te toetsen of de praktijk blijft voldoen aan alle gestelde kwaliteitsnormen.